หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

หน้าหลัก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

รายการสิ่งที่ต้องนำไปด้วย

******  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกิจกรรมเยาวชน  “ผิน แจ่มวิชาสอน”   แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร          ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น โดยแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ

*******สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2282 6833

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000