หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี) และวิชาดนตรีศึกษา

หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนนนอกระบบ ประเภทวิชาดนตรี และศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี)

ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.nfe-opec.com

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000