หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

หน้าหลัก

 

          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  นำข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการจัดงาน  พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้บริหาร สมาชิก ช.อ.ศ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา 

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว/ ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000