ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

 • การสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ขอเชิญผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียนสามัญศึกษา และโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557ก้าวสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่งศตวรรษที่่ 21 (Thailand's 2014 Educational Leader Symposium)โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯพร้อมด้วยการเสวนาพิเศษจากผู้บริหารการศึกษาชั้นนำจากประเทศไทยและนานาชาติระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทยกำนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์มลงทะเบียน>>ภาษาไทย<<>>English<<หรือ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.aksorn ...
  ส่ง โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                           เรื่อง  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ
  ส่ง 29 ต.ค. 2557 00:50 โดย ณัชชารีย์ จิตรรัตน์ติกร
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 171 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • การสรรหาปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งความประสงค์ดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ประจำปี 2558   หากหน่วยงานใดพิจารณาเห็นแล้วว่ามีบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรต ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 01:41 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • จำหน่ายดอกประดู่แดง เพื่อหารายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับตำรวจพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ สมาคมตำรวจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดหากองทุนสวัสดิการสำหรับตำรวจพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดจำหน่ายดอกประดู่แดงสัญลักษณ์ของตำรวจผู้เสียสละ โดยจำหน่ายดอกประดู่แดงในราคาดอกละ 20 ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2557 01:21 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนและการจัดการทางการศึกษา” ประจาปี 2015 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางของสถาบนั IIEP ของยูเนสโก “ด้านการวางแผนและการจัดการทางการศึกษา” ประจาปี 2015(UNESCO – IIEP Specialized Courses Programme (SCP) in Educational Planning and ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 20:33 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556  สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 02:15 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร  ระดับสูง)   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 02:08 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 99 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • การสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษา  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสงค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:46 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ประสงคต์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:27 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 20:16 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments