https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/TOP.jpg

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/President.jpg

http://www.opec.go.th/prakas/dwnhichalxkardaneinngankhorngkarphathnakhunphaphkarsuksadoychithekhnoloyisarsnthes

ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 209 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 105 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งเพื่อทราบ

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 28 ก.ย. 2558 00:29 โดย ธเนตร สภานนท์
 • ด่วน ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ด่วน ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2558 03:37 โดย จุลเทพ สารสนเทศ
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 22:27 โดย ธเนตร สภานนท์
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 22:28 โดย ธเนตร สภานนท์
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 22:25 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 477 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 263 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://www.info.go.th/
student.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Train.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/karcadsnamsxbo-netpikarsuksa2558
webboard.opec.go.th
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1K6gr53jNiGrSkKVetHxc97dlTsIsgTOZiexpRCzydwA/viewform
https://sites.google.com/site/opecvocesar/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/p-paythit
http://203.146.75.8:8080/

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557
https://www.psisopec.com
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF.jpg


จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Comments