ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                           เรื่อง  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ
  ส่ง 29 ต.ค. 2557 00:50 โดย ณัชชารีย์ จิตรรัตน์ติกร
 • เรื่อง กำชับไม่ให้จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถานศึกษา  เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ทุกโรง
  ส่ง 15 ต.ค. 2557 00:00 โดย ธิดารัตน์ นามสกุล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 171 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา รัฐบาลศรีลังกาจะมอบทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา (Presidential Scholarship)ให้แก่นักศึกษาต่างชาติจำนวน 69 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน ซึ่งเป็นท ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2557 20:58 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ คัดเลือกเยาวชนคนใหม่ รับทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์คัดเลือกเยาวชนคนใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2557 21:34 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นThe Young Leaders' Program (YLP) (School of government)รายละเอียดเพิ่มเติมhttp ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2557 00:09 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ก.พ. ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 สำนักงาน กพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมปลาย)ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557ที่ http://scholar2 ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2557 19:22 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ป ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 00:52 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 99 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • การสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษา  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสงค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:46 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ประสงคต์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:27 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 20:16 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments