ภารกิจเลขาธิการ

 • สช. ติวเข้ม ENG ครูอาชีวะเอกชน  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาท ...
  ส่ง โดย โสภณ แจ่มสุข
 • ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ.2558         วันนี้ (27 พ.ย.2557) เวลา 9:30 น. ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดประชุมหาร ...
  ส่ง โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบที่เปิดหลักสูตรเสริมสวย วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏ ...
  ส่ง โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • สช. ดึงเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร              วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นายพิชัย  แก้วสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน   ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิดโครงการประช ...
  ส่ง โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • กช.ร่วมประชุมแนวทางพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 24 พ.ย. 57  ที่ห้องประชุมสโมสรนายทหาร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.สุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตร ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2557 19:18 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 208 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 130 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

https://plan.opec.go.th

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments