ภารกิจผู้บริหาร

สช.ร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)

            นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับป...

สช.จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ รร.เอกชน

          นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม...

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

ทุนการศึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                     Contact Webmaster 
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           Email: admin@opec.go.th 
    โทรศัพท์ 02-2821000 ต่อ 330