https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12#

ภารกิจเลขาธิการ

 • กฐินพระราชทาน สช. 57  วันที่ 18 ตุลาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นำโดย ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีถวายผ ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2557 05:21 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชัั่นแนล วันที่ 13 ตุลาคม 2557  ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์  รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศ ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2557 19:49 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4 / 2557     วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( เลขาธิการ กช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสร ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2557 20:37 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • สช. ประชุม 25 กลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษาเอกชน  วันนี้ (9 ตุลาคม 2557) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้เช ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2557 23:30 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เน ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 21:15 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 151 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ คัดเลือกเยาวชนคนใหม่ รับทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์คัดเลือกเยาวชนคนใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2557 21:34 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นThe Young Leaders' Program (YLP) (School of government)รายละเอียดเพิ่มเติมhttp ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2557 00:09 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ก.พ. ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 สำนักงาน กพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมปลาย)ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557ที่ http://scholar2 ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2557 19:22 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ป ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 00:52 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2557 - 2558 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (เรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จะดำเนินการจัดหลักสูตร การฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 20:41 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • เชิญชวนจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แจ้งว่า วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคร ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2557 01:50 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • กรมศิลปากร ขอรับโอนข้าราชการ สังกัดกระทรวง กรม ต่างๆ             กรมศิลปากรมีความประสงค์ขอรับโอนข้าราชการ สังกัดกระทรวง กรม ต่างๆมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ และตำแหน่งน ...
  ส่ง 14 ต.ค. 2557 18:48 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการ สภาการแพทย์แผนไทยได้มีประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2557-2560เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัต ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2557 00:26 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557 ้เวลา 08 ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2557 19:51 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • โครงการรวมพลคนดี ถนนสีขาว... Here on the road บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดจัดกิจกรรม  Here on the Road "รวมพลคนดี ถนนสีขาว"แถลงข่าวกิจกรรมฯhttp://www.toyota.co.th/news-detail.php?cont ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2557 19:37 โดย อาทิตยา เทพสีดา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/schkthinphrarachthanpracapi2557
http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • การสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษา  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสงค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:46 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ประสงคต์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:27 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 20:16 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments