หน่วยงานทางการศึกษา

ผู้เข้าชม

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/schkthinphrarachthanpracapi2557

ภารกิจเลขาธิการ

 • สช. ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสร ...
  ส่ง โดย โสภณ แจ่มสุข
 • สช. สร้างเครือข่าย พัฒนาเอกชนนอกระบบ อย่างยั่งยืน  วานนี้ (29 ก.ค. 2557) ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป ...
  ส่ง โดย โสภณ แจ่มสุข
 • อบรมการสอน วัดผล และออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ครูเอกชน รุ่นที่ 2 วันนี้ (25 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเทคน ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2557 00:25 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี วันนี้ (24 กรกฎาคม 2557) เวลา  8.30 . ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2557 04:22 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • สช. ร่วม "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"  วานนี้ (22 ก.ค. 57) ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ" ซ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2557 23:58 โดย โสภณ แจ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 62 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • รัฐบาลโมร็อกโกมอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา           รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Agence Marocaine de Couperation International - AMCI) จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 15 ทุน ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 23:44 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลคูเวตระดับปริญญาตรี ทุนรัฐบาลคูเวตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต 4 สาขาวิชาคือ อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม>>> รายละเอียดเพ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2557 00:21 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทศึกษาวิจัยและปริญญาตรี สำหรับนักเรียนนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558Monbukagakusho : MEXT Scholarship Program for 2015          สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2557 08:02 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

http://psisapp.com/
http://www.opece-content.com/
http://203.146.75.17/
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://survey.ocsc.go.th/emp57/
http://sbp.opes.go.th/

อาเซียน

http://www.asean.org/
http://www.mfa.go.th/main/
http://www.asean.moe.go.th/
http://203.146.75.18/aseanopec/

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประกาศการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาเอกชน
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 01:23 โดย วราภรณ์ โพธิบำเพ็ญ
 • การสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2557 08:02 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments