https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/President.jpg
ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/sch-rwmci-su-phay-laeng
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/telephone.gif

เดินหน้าประชารัฐ ตอน ควบอาชีวะใครได้ ใครเสีย 17ก.พ.59

วิดีโอ YouTube


https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/kar-khxrab-ngein-xudhnun-pheux-phathna-khunphaph


www.panithand.com

ภารกิจเลขาธิการ

 • เลขาธิการ กช.ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 3 พฤษภาคม 2559 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  นายอดินันท์  ปากบารา  เลขาธิการ กช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 20:38 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • สช.ขานรับนโยบาย ศธ.จัดอบรมต่อ โปรแกรม SCRATCH ครูด้านสะเต็มศึกษา        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน        วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม SCRATCH) สำหรับครูผู้นำด ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2559 22:53 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • สช. จัดอบรมเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ครูโรงเรียนเอกชน           นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ระดับประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกร ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2559 05:08 โดย นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ
 • สช.จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนด้านวิชาดนตรีและขับร้อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กทม. ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน ที่ผ ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2559 02:43 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • สช. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำพระ  บุคลากร สช. กราบขอพรจาก นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการ กช. และร่วมรดน้ำขอพรผู้บร ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2559 03:29 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 283 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"รายละเอียดดังเอกสารแนบ
  ส่ง โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Global Capacity-building Workshop on GCED ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของครูและนักการศึกษาของประเทศไทยในการเผยแพร่แนวคิดเพื่อการส่งเสริมสันติภาพและการศึกษาของครูและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก จึงขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่สนใจสม ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 23:43 โดย ณัชชารีย์ จิตรรัตน์ติกร
 • การแข่งขัน Word Championship of Marching Show Bands 2016 ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิต  Word Championship of Marching Show Bands 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 23:35 โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 20:31 โดย โสภณ แจ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 170 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งเพื่อทราบ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 170 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 603 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดผ้าทอจก 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในงาน "มหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ     ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดผ้าทอจก 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในงาน "มหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจร ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 22:02 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน กสจ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)จะย้ายที่ทำการสำนักงานจากเดิม เลขที่ 36 ธนาครอาคารสงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 15ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 21:43 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • การอบรมผู้ฝึกสอนต้นแบบระดับประเทศ (National Trainer : NT) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่งเที่ยว  จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนต้นแบบระดับประเทศ (National Trainer)  และผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ (National Assessor)  เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนต ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 03:48 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • บทความไม่มีชื่อ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน  ประเทศไทยขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน"  ประจำปี 2559ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2559  ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.  ณ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 03:31 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (JPO/IRP 2016) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 (JPO/IRP 2016) จำนวน 5 หลักสูตร ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม... (ไฟล ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 01:46 โดย โสภณ แจ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 360 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และรุ่นที่ 58     ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครท ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 00:56 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา         กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ     ในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2559 20:13 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • รับสมัครทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร                 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร ได้รับสมัครนักเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ ๓ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร ...
  ส่ง 9 มี.ค. 2559 19:05 โดย ดำรงศักดิ์ อรชุน
 • รัฐบาลอินเดียจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2016-2017    ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทสไทย แจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรที่นั่งการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ว ...
  ส่ง 29 ก.พ. 2559 22:16 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบ ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2558 18:42 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

http://student.opec.go.th/
http://pdc.opec.go.th/index.php?index=search
http://webboard.opec.go.th/
https://www.info.go.th/
kpi.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Kpi1.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/stem-education
vreport.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Train.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/karcadsnamsxbo-netpikarsuksa2558
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/listroadmap
https://sites.google.com/site/opecvocesar/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/p-paythit
http://203.146.75.8:8080/
www.aksorn.com/tels15
http://www.psisopec.com
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF.jpg


จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Comments