OPEC English Language

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

ผู้เข้าชม

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/schkthinphrarachthanpracapi2557


ประกาศ
      เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมสัมนาข้าราชการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน  ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

 • ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนในระบบ จัดทำป้ายไวนิล เรื่องค่านิยมไทย 12 ประการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนในระบบร่วมจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่านิยมไทย 12 ประการเพื่อติดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโรงเรียนหนังสือ... (ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง ลูกศรสีดำ)แบบป้ายไวนิลขนาด ยาว 3 เมตร * กว้าง 1.5 เมตร.. http://www.upload-thai.com/dl/99c35361b63d7b8ba17b3cd92be3e40e(ดาวน์โหลดตรงสีฟ้านะครับ)
  ส่ง โดย โสภณ แจ่มสุข
 • การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โซนที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้)
  ส่ง 10 ก.ย. 2557 19:59 โดย ณัฐพร หอมสุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557ดาวน์โหลดเอกสาร
  ส่ง 16 ก.ย. 2557 19:40 โดย ธิดารัตน์ นามสกุล
 • รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ส่ง 15 ก.ย. 2557 21:24 โดย อัญญารัตน์ รัตนา
 • เร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอความร่วมมือสถานศึกษาเอกชนในระบบ เขตกรุงเทพมหานครดำเนินจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และรายงานผลการดำเน ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2557 02:20 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ขอให้สำรวจข้อมูลการแพร่ระบาดยาโปรโคดิล และ ทรามาดอล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครขอให้สำรวจข้อมูลการแพร่ระบาดยาโปรโคดิล (Procody) และ ทรามาดอล (Tramadol)รายละเอียด >>> ดาวน์โหลด <<<
  ส่ง 15 ก.ย. 2557 02:24 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้จัดทำโครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น ม ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2557 21:59 โดย อำไพ โคตรสมบัติ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 126 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ก.พ. ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 สำนักงาน กพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมปลาย)ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557ที่ http://scholar2 ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2557 19:22 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ป ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 00:52 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2557 - 2558 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (เรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จะดำเนินการจัดหลักสูตร การฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 20:41 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลเซอร์เบีย กรุงจาการ์ตา รัฐบาลซอร์เบีย เสนอจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน ภายใต้โครงการทุนการศึกษา "The World in Serbia" สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกและผู้สังเกต ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2557 02:17 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ในหัวข้อ “Japanese Language Batch 9”                 รัฐบาลญี่ปุ่น ประสงค์ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2 ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2557 00:56 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงค ...
  ส่ง โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ" กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  จัดโครงการ "กบข.ฝึกอาชีพ กรุงเทพฯ" เพื่อช่วยให้ข้าราชการสมาชิกมีแนวทางประกอบอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอย ...
  ส่ง โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • เชิญร่วมการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพ ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชิญชวนบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1เรื่องข ...
  ส่ง โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • รับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยนายพรเพชร  วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ในวันที่ 1 กันยายน 2557  ในการนี้คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผ ...
  ส่ง โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ ตามที่ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 กำหนดให้มีกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยให้เป ...
  ส่ง โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 74 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • การสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษา  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสงค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:46 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ประสงคต์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:27 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 20:16 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments