วิดีโอ YouTube

ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 131 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 307 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 185 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษารัฐบาลรัฐเซีย กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์สหพันธรัฐรัสเซียมอบทุนการศึกษาจำนวน 25 ทุน แก่นักศึกษาชาวไทย ประจำปีการศึกษา 2558/2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้1.ท ...
  ส่ง โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558 (Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for 2015)  ************** กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ได ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2558 17:30 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน ประจำปี 2558 ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในกำกับ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำป ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2558 23:13 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2015-2016 มอบทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาเอก รวมทั้งทุนสำหรับการทำวิจัยระดับปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชารวมทั้งสาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาล ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2558 19:07 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • รับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตามความต้องการของส่วนราชการ (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558ตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2557 18:54 โดย อาทิตยา เทพสีดา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/prachapijan
http://203.146.75.8
https://plan.opec.go.th

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557
http://psisapp.com/
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Comments