ภารกิจเลขาธิการ

 • เลขาธิการ กช. เป็นประธานปิดและมอบรางวัลสื่อการเรียนการสอน  วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาครูผ ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 18:58 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • เลขาธิการ กช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า          วันนี้ (29 ตุลาคม 2557) เวลา 9:30 น. ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมต้อนรับ ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2557 23:15 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • สช. จัดอบรม พสน.  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤติน ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2557 05:57 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • รองเลขาธิการ กช. เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนกลับด้านด้วยการบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดร. พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนกลับด ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2557 23:07 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • เลขาธิการ กช. ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (24 ตุลาคม 2557) เวลา 9:00 น.  ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมข้าราชการ บุคลากร ในสังก ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2557 21:07 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

 • การสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ขอเชิญผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียนสามัญศึกษา และโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557ก้าวสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่งศตวรรษที่่ 21 (Thailand's 2014 Educational Leader Symposium)โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯพร้อมด้วยการเสวนาพิเศษจากผู้บริหารการศึกษาชั้นนำจากประเทศไทยและนานาชาติระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทยกำนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์มลงทะเบียน>>ภาษาไทย<<>>English<<หรือ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.aksorn ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 21:20 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                           เรื่อง  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ
  ส่ง 29 ต.ค. 2557 00:50 โดย ณัชชารีย์ จิตรรัตน์ติกร
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • โครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2557 00:46 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • การจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมเรื่อง " การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รายละเอียด ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2557 00:47 โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • การตรวจประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนในระดับขั้นพื้นฐาน และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระด ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 23:08 โดย วิน จิตรไกสร
 • รายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่ยังไม่จัดส่งรายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR ปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบรายชื่อ
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 20:01 โดย วิน จิตรไกสร
 • รายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR ปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบรายชื่อ
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 19:58 โดย วิน จิตรไกสร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 171 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ณ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ “Japanese Language 12th Batch” ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาไทยเข้าร ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2557 00:53 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา รัฐบาลศรีลังกาจะมอบทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา (Presidential Scholarship)ให้แก่นักศึกษาต่างชาติจำนวน 69 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน ซึ่งเป็นท ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2557 20:58 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ คัดเลือกเยาวชนคนใหม่ รับทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์คัดเลือกเยาวชนคนใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2557 21:34 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นThe Young Leaders' Program (YLP) (School of government)รายละเอียดเพิ่มเติมhttp ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2557 00:09 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ก.พ. ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 สำนักงาน กพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมปลาย)ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2557ที่ http://scholar2 ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2557 19:22 โดย อาทิตยา เทพสีดา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • การสรรหาปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งความประสงค์ดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ประจำปี 2558   หากหน่วยงานใดพิจารณาเห็นแล้วว่ามีบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรต ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2557 01:41 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • จำหน่ายดอกประดู่แดง เพื่อหารายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับตำรวจพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ สมาคมตำรวจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดหากองทุนสวัสดิการสำหรับตำรวจพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดจำหน่ายดอกประดู่แดงสัญลักษณ์ของตำรวจผู้เสียสละ โดยจำหน่ายดอกประดู่แดงในราคาดอกละ 20 ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2557 01:21 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนและการจัดการทางการศึกษา” ประจาปี 2015 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางของสถาบนั IIEP ของยูเนสโก “ด้านการวางแผนและการจัดการทางการศึกษา” ประจาปี 2015(UNESCO – IIEP Specialized Courses Programme (SCP) in Educational Planning and ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 20:33 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556  สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 02:15 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร  ระดับสูง)   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 02:08 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 99 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • การสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษา  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสงค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:46 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ประสงคต์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:27 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 20:16 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments