ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 170 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งเพื่อทราบ

 • โครงการ Smart Class Room     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง สช.ได้ให้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์แก่โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการจัดสรร ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2558 20:36 โดย ธเนตร สภานนท์
 • ประกาศ รายละเอียดคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดไฟล์
  ส่ง 11 พ.ค. 2558 20:06 โดย จุลเทพ สารสนเทศ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 402 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 226 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • รัฐบาลคูเวตมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 รัฐบาลคูเวตจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จำนวน 1 ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต ใน 4 ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2558 01:23 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย           โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิในประเทศนิวซีแลนด์และมูลนิธิต่างๆ  ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การกำกับดูแลของ The United States Department ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2558 02:19 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • ทุนฝึกอบรมภายใต้โครงการ Brunei - U.S. English Language Enrichment Project for ASEAN    ด้วยมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม (UBD) และศูนย์ East - West Center (EWC) สหรัฐอเมริกา         ได้ร่วมจัดหลักสูตร II - Week English Language Enrichment Project for ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2558 01:18 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และ 56 ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55th & 56th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2558 01:33 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP รัฐบาลมาเลเซียเสนอทุนการศึกษาแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Instructional Design and Learning Object Development for Education and Training ระหว่างวันท ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2558 00:22 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Train.jpg
https://67e414ac-a-cac88ef9-s-sites.googlegroups.com/a/opec.go.th/opec/brikar-dawnhold/Speccy.rar?attachauth=ANoY7coeOP89KUDmdmiblPdQ25p7K1oyaBSXAkcXVdCMU_BZ0vCzOKIPJmKJJYMGOKZnmcvF93U-UPs06HW6NnSl1iBDvxxt6gbuHxK-30i8vQxyM2o6Kajvw3uX4UMHBUBNVBpr4NKAihWSWY6-x2l6JsjtYW3y3Tv-IgCT2Xv87nVmc_mkd2GTUd-quL8U6UoxClDICkruMl1EK8YXH_uD-_swXBQfQQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1K6gr53jNiGrSkKVetHxc97dlTsIsgTOZiexpRCzydwA/viewform
https://sites.google.com/site/opecvocesar/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/p-paythit
http://203.146.75.8:8080/

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557
https://www.psisopec.com
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://www.opece-content.com/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Comments