ภารกิจเลขาธิการ

 • กช.ร่วมประชุมแนวทางพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 24 พ.ย. 57  ที่ห้องประชุมสโมสรนายทหาร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.สุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตร ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2557 19:18 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • ประชุมคณะทำงานศึกษารูปแบบการอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษารูปแบบการอุดหนุนเพื่อเพ ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2557 19:55 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • สช.จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)สำหรับข้าราชการ สช. วันที่ 9 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2557  ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บ ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2557 00:09 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • สช. อบรมการบริหารมืออาชีพ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (ไทยเทค) บางเขน กรุงเทพมหานคร ดร.เสรี ปรีดาศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2557 18:32 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • สช. บันทึกเทปถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ  วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2557) เวลา 15.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศ ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2557 02:09 โดย โสภณ แจ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 81 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

 • การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนใน ระดับขั้นพื้นฐาน และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีมาก สมัครเข้ารับการประเมินในโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดการประเมินตามเอกสารแนบ)โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ส่งใบสมัคร(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถานที่ปฎิบัติงานชั่วคราว โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 หรือที่อีเมล sdopec@hotmail.com  หรือสอบถามได้ท ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2557 22:41 โดย วิน จิตรไกสร
 • สำรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สำรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน     - สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ส่ง 4 พ.ย. 2557 01:44 โดย ณัฐพร หอมสุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 208 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2015- 2016          กระทรวงศึกษาธิการจะสอบคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อสมัครรับการศึกษาทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2015-2016 ดังนี้ลักษณะทุน         ทุนการศึกษาน ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2557 21:07 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เชิญชวน ศธ. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ของ LKY มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เชิญชวนให้กระทรวงศึกษาธิการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ของLee Kuan Yew School of Public Policy ( LKY School ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2557 00:26 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) สำนักงาน ก.พ.ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 25 ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2557 20:30 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ณ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ “Japanese Language 12th Batch” ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาไทยเข้าร ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2557 00:53 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา รัฐบาลศรีลังกาจะมอบทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา (Presidential Scholarship)ให้แก่นักศึกษาต่างชาติจำนวน 69 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน ซึ่งเป็นท ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2557 20:58 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 130 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

https://plan.opec.go.th

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • การสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษา  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสงค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:46 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ประสงคต์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:27 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 20:16 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments