ภารกิจเลขาธิการ

 • สช. ร่วม กอ. รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเสริมสร้างความเข้าใจโรงเรียนเอกชนภาคใต้ นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และพลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาค รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร ...
  ส่ง โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • สช.จัดอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ด้านความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงานราชการ             นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดงานในโครงการสร้างความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงานราชการให้แก่บุคลากร ระหว ...
  ส่ง 22 พ.ค. 2559 19:57 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู "คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มอบนโยบายการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี   เมื่อวันศ ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 01:39 โดย phatchara limthong
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   บรรยายพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนนานาชาต ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 00:17 โดย phatchara limthong
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียม ๔ เหล่า ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช                            นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ภารพบ คณะกรรมการ กช. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ คณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 20:50 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 290 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 178 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งเพื่อทราบ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 178 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  ส่ง โดย อำไพ โคตรสมบัติ
 • ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๙   ด้วยองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลกในการร่วมรณรงค์/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในแต ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 02:18 โดย ปิยมาศ วงษ์ประยูร
 • การฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รายละเอียดคลิกที่นี่
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 01:36 โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จ ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2559 01:29 โดย ณัชชารีย์ จิตรรัตน์ติกร
 • ลงนามถวายพระพร โรงเรียนแสงอรุณ  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง          ผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรโรงเรียนแสงอรุณ  กรุงเทพมหานคร  เด ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2559 23:44 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 620 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 374 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่น ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2559 23:28 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และรุ่นที่ 58     ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครท ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 00:56 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา         กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ     ในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2559 20:13 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • รับสมัครทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร                 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร ได้รับสมัครนักเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ ๓ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร ...
  ส่ง 9 มี.ค. 2559 19:05 โดย ดำรงศักดิ์ อรชุน
 • รัฐบาลอินเดียจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2016-2017    ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทสไทย แจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรที่นั่งการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ว ...
  ส่ง 29 ก.พ. 2559 22:16 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

dropout.opec.go.th
http://student.opec.go.th/
http://pdc.opec.go.th/index.php?index=search
http://webboard.opec.go.th/
https://www.info.go.th/
kpi.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Kpi1.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/stem-education
vreport.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Train.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/karcadsnamsxbo-netpikarsuksa2558
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/listroadmap
https://sites.google.com/site/opecvocesar/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/p-paythit
http://203.146.75.8:8080/
www.aksorn.com/tels15
http://www.psisopec.com
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF.jpg


จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Comments