OPEC English Language

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

ผู้เข้าชม

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/schkthinphrarachthanpracapi2557

ภารกิจเลขาธิการ

 • สช. ตรวจนับ Tablet ป.1 (ภาคกลางและภาคใต้)  วันนี้ (1 กันยายน 2557) เวลา 10.00 น. ณ โกดังสินค้า บริษัท DHL ถนนบางนา-ตราด กม.22 บางพลี จ.สมุทรปราการ นายพิชัย ...
  ส่ง โดย โสภณ แจ่มสุข
 • สช.จัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการ         วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             จัดอบรมเชิงวิชาการ โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัด  และจังหวัดแบบบูรณาการ ให้แก่ข ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2557 21:59 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • การอบรมครูระดับปฐมวัย เรื่อง "เทคนิคการสอนครูปฐมวัยยุคใหม่" วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เลขาธิการ กช. มอบ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมผู้บริหาร คร ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2557 21:55 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • สช. จัดแข่งทักษะวิชาการภาษาไทย  เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการแข่งขันทักษะว ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2557 19:23 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • สช. ร่วมประกวด Knowledge Management   วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 14.45 น. นางเกยูร บุญสนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยนางยุวดี ก๋งเกิด หัวหน้ากล ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2557 19:55 โดย อาทิตยา เทพสีดา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่าง (คลิ๊กลูกศรสีดำ)
  ส่ง 17 ส.ค. 2557 21:37 โดย ยุรนันท์ โพธิ์ปั้น
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 96 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2557 - 2558 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (เรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จะดำเนินการจัดหลักสูตร การฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 20:41 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลเซอร์เบีย กรุงจาการ์ตา รัฐบาลซอร์เบีย เสนอจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน ภายใต้โครงการทุนการศึกษา "The World in Serbia" สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกและผู้สังเกต ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2557 02:17 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ในหัวข้อ “Japanese Language Batch 9”                 รัฐบาลญี่ปุ่น ประสงค์ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2 ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2557 00:56 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • รัฐบาลโมร็อกโกมอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา           รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Agence Marocaine de Couperation International - AMCI) จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 15 ทุน ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 23:44 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลคูเวตระดับปริญญาตรี ทุนรัฐบาลคูเวตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต 4 สาขาวิชาคือ อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม>>> รายละเอียดเพ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2557 00:21 โดย อาทิตยา เทพสีดา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2558 ประกาศ  เรื่อง  การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2558    
  ส่ง โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • ประกาศการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาเอกชน
  ส่ง โดย สุนันทา ประดงแสง
 • การสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2557 08:02 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments