หน่วยงานทางการศึกษา

ผู้เข้าชม

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/schkthinphrarachthanpracapi2557

ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • รัฐบาลโมร็อกโกมอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา           รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Agence Marocaine de Couperation International - AMCI) จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 15 ทุน ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 23:44 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลคูเวตระดับปริญญาตรี ทุนรัฐบาลคูเวตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต 4 สาขาวิชาคือ อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม>>> รายละเอียดเพ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2557 00:21 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทศึกษาวิจัยและปริญญาตรี สำหรับนักเรียนนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558Monbukagakusho : MEXT Scholarship Program for 2015          สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2557 08:02 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • โครงการเผยแพร่หนังสือ "พลังขับเคลื่อน การรจัดการตนเองของแผ่นดินไทย" โครงการเผยแพร่หนังสือ "พลังขับเคลื่อน การรจัดการตนเองของแผ่นดินไทย">>>รายละเอียด<<<
  ส่ง 23 ก.ค. 2557 21:53 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • โครงการ "บันทึก 2 แผ่นดิน" มูลนิธิธรรมดีจัดโครงการ "บันทึก 2 แผ่นดิน"โดยการรณรงค์ให้สถาบันการศึกษาในทุกสังกัด รวบรวมส่งผลงานกิจกรรมหรือภาพถ่ายที่ส่งเสริมสถาบ ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2557 21:46 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา OKMD Fast Forward Talk 2017 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความร้ (องค์การมหาชน) : สบร. หรือ OKMDจัดสัมมนา OKMD Fast Forward Talk 2014 ประเด็น "โอกาสของคนไทยรุ่นใหม่วันนี้"โดยครั้งที่ 1 ภายใต้ Theme ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2557 01:16 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จำนวน 4 หลักสูตรดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2557 01:03 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • คุรุสภา รับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรณยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>> ดาวน์โหลด <<<หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2557 00:27 โดย อาทิตยา เทพสีดา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

http://psisapp.com/
http://www.opece-content.com/
http://203.146.75.17/
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://survey.ocsc.go.th/emp57/
http://sbp.opes.go.th/

อาเซียน

http://www.asean.org/
http://www.mfa.go.th/main/
http://www.asean.moe.go.th/
http://203.146.75.18/aseanopec/

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประกาศการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาเอกชน
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 01:23 โดย วราภรณ์ โพธิบำเพ็ญ
 • การสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2557 08:02 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments