https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/President.jpg

http://www.opec.go.th/prakas/dwnhichalxkardaneinngankhorngkarphathnakhunphaphkarsuksadoychithekhnoloyisarsnthes

www.panithand.com
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/pak-hmud/sngphlngankhearabrangwalthrngkhunkhakeiyrtiyshaengschopecawards

ภารกิจเลขาธิการ

 • สช.สัญจร ภาคใต้ ร่วมพัฒนาการศึกษาเอกชน  25 พ.ย. 2558 : นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 24 - 26 ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2558 21:02 โดย สาวิตรี บุญครอง
 • สช. ศึกษาดูงาน โรงเรียนเอกชนภาคใต้ จ.ตรัง     คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินทางสู่ จ.ตรัง ในโอกาสร่วมการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2558 19:27 โดย สาวิตรี บุญครอง
 • สช.ร่วมหารือแนวทางจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมยานากาวา@นครศรีธรรมราช เสริมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น               วันนี้ (24 พ.ย. 58) นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ต้อนรับ Mr.Ken koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น และ ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2558 01:00 โดย นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ
 • สช.ร่วมงานโครงการวิชาการ-โรงบุญคนดีศรีอยู่เย็น/ตลิ่งชัน รร.อยู่เย็นวิทยา นางพิมลพรรณ บางโมราและนายดำรงศักดิ์ อรชุม กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษาตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมงานโครงการวิชาการ-โรงบุญคนดีศรีอยู่เย็น/ตลิ่งชัน ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2558 23:50 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำคณะโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 18:57 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 228 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 122 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งเพื่อทราบ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 122 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 505 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในDownload เอกสาร <CLICK>
  ส่ง 21 ต.ค. 2558 20:15 โดย รุ่งทิพย์ อินต๊ะใจ
 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน The Private and International School Student Recruitment Marketing and Branding Shanghai 2015 สถาบัน Liquid Learning ขอเชิญโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมงาน The Private and International School Student Recruitment Marketing and Branding Shanghai 2015 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 17:45 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • โครงการรับบุคลากรครูได้หวันสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยTAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN THAILANDเปิดรับบุคลากรครูชาวไต้หวันสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนของประเทศไทยในปีการศึกษา 2016 ระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2016 - 15 ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 23:14 โดย นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ จ.นครปฐม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)จัดการแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2558ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มห ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 01:03 โดย นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชิญชมนิทรรศการ "งานวิจัยกึ่งสำเร็จรูปฯ" ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าชมนิทรรศการ "งานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility : Matching Lab with ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 00:50 โดย นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา วว. และหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนระหว ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2558 01:40 โดย โสภณ แจ่มสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 278 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาบราซิลหลักสูตรออนไลน์ด้านพลังงงาน ศูนย์พลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (International Center for Renewable Energies – Biogas: CIBiogas) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จะเปิดการสอนทางไกลหลักสูตรด้านพลังงาน “Biogas Energies” เป็นภาษาอังกฤษ และจะมอบท ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2558 01:34 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2558 - 2559 ประเทศมาเลเซีย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม ประจำป ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2558 21:29 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล ทุนอื่นๆ ประจำปี 2559(ทุนระดับม ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2558 20:58 โดย โสภณ แจ่มสุข
 • ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการท ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2558 00:13 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง ประจำปีการศึกษา 2559/2560        รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง ประจำปีการศึกษา 2559/2560 จำนวน 30 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้        1. ทุนชีฟนิ่ง ได้รับการสน ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2558 01:00 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://www.info.go.th/
kpi.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Kpi1.jpg
student.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/stem-education
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Train.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/karcadsnamsxbo-netpikarsuksa2558
webboard.opec.go.th
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1K6gr53jNiGrSkKVetHxc97dlTsIsgTOZiexpRCzydwA/viewform
https://sites.google.com/site/opecvocesar/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/p-paythit
http://203.146.75.8:8080/
www.aksorn.com/tels15
http://www.psisopec.com
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF.jpg


จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Comments