ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 141 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 343 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาพิจารณ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 26 มี.ค. 2558 17:53 โดย ธเนตร สภานนท์
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 26 มี.ค. 2558 17:54 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 194 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และ 56 ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55th & 56th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ...
  ส่ง โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP รัฐบาลมาเลเซียเสนอทุนการศึกษาแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Instructional Design and Learning Object Development for Education and Training ระหว่างวันท ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2558 00:22 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558/2559 ประเทศอินโดเนเซีย ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์  ประเทศอินโดเนเซีย แจ้งให้ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558/2559 ในหลักสูตร Earth and Sapace sience อบรมระหว่างวันที่ 4 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 02:36 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2016 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ ( ASEAN Scholarships)เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบการศึกษาของสิงคโปร์ โดยนักเร ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 02:11 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนการศึกษารัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2015 - 2016 ทุนการศึกษารัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2015 - 2016    รัฐบาลตุรกีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรงานวิจัย ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 01:29 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1K6gr53jNiGrSkKVetHxc97dlTsIsgTOZiexpRCzydwA/viewform
http://203.146.75.8/
https://plan.opec.go.th

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557
http://psisapp.com/
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Comments