https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3BlYy5nby50aHxvcGVjfGd4OjVkNGY2M2Y5YjZhZGRkNDI


ภารกิจเลขาธิการ

 • มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ  จัดแสดงผลงานด้านการพัฒนาการศึกษา  ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่การศึกษา  เดินหน้าประเทศไทย”  ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ณ  กระทรวงศึกษาธิการ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2558 02:28 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • สช. จัดอบรมครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา           (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 23:44 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • สช.ส่งครูอาสาสมัครจีน ๔๔๐ คน ติวเข้มภาษาจีนโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   สานต่อโครงการครูอาสาสมัครจีน ติวเข้มภาษาจีนโรงเรียนเอกชน  หวังช ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 02:47 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • สช. จัดอบรมครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3           สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำ              ด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM)                     ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย ว ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2558 02:19 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ร.ร.เอกชนนานาชาติ            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ                          11 พ.ค.58 : นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการสำน ...
  ส่ง 12 พ.ค. 2558 01:43 โดย สาวิตรี บุญครอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 159 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งเพื่อทราบ

 • ประกาศ รายละเอียดคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดไฟล์
  ส่ง 11 พ.ค. 2558 20:06 โดย จุลเทพ สารสนเทศ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 376 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • ป.ป.ช. เชิญเสนอผลงานเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)เชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลท ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2558 21:44 โดย นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ
 • Young Professional Programme 2015 Young Professional Programme 2015        องค์การยูเนสโก  เปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  Young Professional Programme 2015  เพื่อคัดเลือกเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสเข้าร่วมทำงานในองค ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2558 01:01 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ             จัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2558 20:08 โดย อาณะกร กระจ่างศิวาลัย
 • Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ 15 Asia-Pacific Centre of Education for International Uderstanding (APCEIU) สาธารณรัฐเกาหลี ขอเชิญนักการศึกษาที่มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรมครูอย่างน้อย 5 ปี หรือเป็นเจ้าหน้าท ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2558 20:02 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ
  ส่ง 24 เม.ย. 2558 00:02 โดย ยุวเรศ เนตรสว่าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 207 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย           โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิในประเทศนิวซีแลนด์และมูลนิธิต่างๆ  ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การกำกับดูแลของ The United States Department ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2558 02:19 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • ทุนฝึกอบรมภายใต้โครงการ Brunei - U.S. English Language Enrichment Project for ASEAN    ด้วยมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม (UBD) และศูนย์ East - West Center (EWC) สหรัฐอเมริกา         ได้ร่วมจัดหลักสูตร II - Week English Language Enrichment Project for ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2558 01:18 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และ 56 ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55th & 56th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2558 01:33 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP รัฐบาลมาเลเซียเสนอทุนการศึกษาแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Instructional Design and Learning Object Development for Education and Training ระหว่างวันท ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2558 00:22 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558/2559 ประเทศอินโดเนเซีย ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์  ประเทศอินโดเนเซีย แจ้งให้ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558/2559 ในหลักสูตร Earth and Sapace sience อบรมระหว่างวันที่ 4 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 02:36 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1K6gr53jNiGrSkKVetHxc97dlTsIsgTOZiexpRCzydwA/viewform
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/p-paythit
http://203.146.75.8:8080/

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557
https://www.psisopec.com
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://www.opece-content.com/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Comments