https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12#

ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 155 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันท ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2557 21:30 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • รับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 คน โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2557 21:20 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
 • องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 ตุลาคม ...
  ส่ง 20 ต.ค. 2557 20:25 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • รัฐบาลบังคลาเทศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ระดับปริญญาตรี รัฐบาลบังคลาเทศจัดสรรที่นั่งแก่นักศึกษาต่างชาติในประเทศที่ไม่ได้อยู่กลุ่ม SAARC ประจำปีการศึกษา 2013-2014 จำนวน 67 ที่นั่ง เพื่อไปศ ...
  ส่ง 20 ต.ค. 2557 19:13 โดย อาทิตยา เทพสีดา
 • เชิญชวนจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แจ้งว่า วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคร ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2557 01:50 โดย พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

 • การสอบราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษา  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDAS)  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสงค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:46 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ประสงคต์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2557 20:27 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
 • การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
  ส่ง 3 ก.ย. 2557 20:16 โดย สีมาภร ทองเกลี้ยง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments